Narodna biblioteka Srbije učestvovala je na Generalnoj skupštini konzorcijuma EIFL

Generalna skupština je godišnji događaj EIFL-a za razmenu znanja i umrežavanje namenjen bibliotekarima u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Skupština se svake godine održava u nekoj od zemalja članica, a ove godine je to bila Litvanija. Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) jeste od osnivanja EIFL-a aktivan član kroz učešće u nekoliko programa.

Narodnu biblioteku Srbije odnosno KoBSON je predstavljao Boris Đenadić iz Odeljenja za naučne informacije, nacionalni koordinator za licenciranje pri EIFL-u, koji je na konferenciji održao prezentaciju o dostignućima Konzorcijuma u prethodnoj godini.

Ova konferencija nam omogućava da saznamo o novim tehnologijama i servisima u naučnom izdavaštvu, pozicioniramo naš razvoj u odnosu na druge zemlje nama slične ekonomske moći i sastanemo se sa svim izdavačima koje KoBSON pretplaćuje u okviru konzorcijuma EIFL.

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content