Каталог личне библиотеке патријарха Павла. Том 1, Књиге на српском и осталим јужнословенским језицима

Специјалне библиографије

Приредиле Дубравка Симовић и Ангелина Грујић

Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 211117068

Круна рада на сређивању и обради публикација у једној библиотеци је израда и објављивање штампаног каталога. Каталог, који је значајан као инструмент информација, представља јавности садржину фонда, подстиче истраживаче различитих профила на научноистраживачки рад и значи трајну заштиту библиотеке целине.

На основу Протокола о сарадњи Светог архијерејског синода Српске православне цркве и Народне библиотеке Србије из 2012. године, стручњаци Народне библиотеке Србије раде на сређивању и заштити Личне библиотеке патријарха Павла, која је смештена у манастиру Светог архангела Михаила у Раковици.

Као резултат преданог двогодишњег рада, објављен је Каталог Личне библиотеке патријарха Павла. Том 1, Књиге на српском и осталим јужнословенским језицима, који су за штампу приредиле Дубравка Симовић и Ангелина Грујић.

Каталог је израђен сортирањем редигованих записа из електронске базе података Библиотеке Српске патријаршије. Библиографске јединице су разврстане по језицима. У потпуном библиографском опису могу се прочитати аутографи власника, као и све посвете дародаваца. Корпус првог тома чине 5.384 јединице. Да би Каталог био оперативан за коришћење опремљен је регистрима. На крају књиге се налази и шематски приказ смештаја, што ће омогућити библиотекару једноставно проналажење грађе и враћање публикација на право место.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content