Јавни позив за доделу Националне награде из области библиотекарства „Јанко Шафарик” – Народна библиотека Србије

Народна библиотека Србије упућује јавни позив свим заинтересованим појединцима, установама и организацијама из области библиотечко-информационе делатности и културе са подручја Републике Србије за доделу Националне награде из области библиотекарства „Јанко Шафарик”.

Национална награда „Јанко Шафарик“ додељује се за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности Републике Србије.

Право да буду предложени имају појединци из библиотечко-информационе делатности без обзира да ли су већ добили или су кандидати за неку другу награду у библиотечко-информационој делатности и култури Републике Србије.

 

Право на предлагање кандидата за доделу награда имају:

 • појединци
 • установе
 • организације из библиотечко-информационе делатности и културе са подручја Републике Србије.

Предлог за доделу награде треба да буде:

 • благовремен
 • образложен
 • документован (документацијом којом се доказују наводи из предлога и биографијом појединца који се предлаже)
 

Рок и начин достављања предлога

Предлози се достављају најкасније до 12. фебруара 2024. године у затвореној коверти са назнаком: „Јавни позив за доделу Националне награде „Јанко Шафарик“.

 

Критеријуми за доделу Националне награде  „Јанко Шафарик“ су следећи:

 • број и значај реализованих пројеката у библиотечко-информационој делатности;
 • континуитет у унапређивању библиотечко-информационе делатности;
 • број објављених научних и стручних радова и њихове научне, стручне, културне и просветне вредности;
 • увођење технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информациону делатност;
 • допринос на стручним и руководећим пословима и резултати рада у библиотечко-информационој делатности;
 • унапређивање услова, ресурса и резултата рада установе.
 

Одлуку о додели награде доноси жири за доделу награде.

Национална награда „Јанко Шафарик“ додељује се 28. фебруара 2024. године.

 

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content