Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића. Књ. 3, Историја српске књижевности предромантизма

Саиздавачка продукција

Милорад Павић

Културни центар Војводине “Милош Црњански” и Народна библиотека Србије, 2023.

COBISS.SR-ID: 124508681

„Ово издање Павићеве студије о предромантизму – које је 3. књига његових Књижевноисторијских и есејистичких дела (од укупно 9 планираних) – засновано је на књизи: Милорад Павић, Предромантизам, Досије – Научна књига, Београд 1991. Основни разлог за то лежи у чињеници да је сам аутор у поговору поменуте књиге нагласио да је у односу на неке претходне верзије (пре свега ону у његовом Рађању нове српске књижевности из 1983) унео допуне и измене у ову студију, па је то њена коначна верзија…”

Из напомене приређивача

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content