ISBD (NBM)

Савремена библиотека

Превела Биљана Калезић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 135016716

Стандард ISBD(NBM) се бави описом некњижне библиотечке грађе, спецификује захтеве за њен опис и идентификацију, одређује редослед елемената описа и утврђује систем интерпункције за тај опис. Грађа која је обухваћена овим стандардом је разноврсна, па су његове одредбе прилагођене свим тим врстама грађе. Поред уводних напомена које се тичу поређења различитих ISBD-ова и њиховог преплитања у употреби, дата су детаљна објашњења подручја описа. Посебна пажња посвећена је подручју материјалног описа, које је због специфичности грађе, коју стандард обухвата, детаљно објашњено.

Стандард је додатно обогаћен примерима из националне каталошке праксе, чиме се поједностављује и олакшава његова примена на српском говорном подручју.

мр Добрила Бегенишић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content