Друштвено читање: платформе, апликације, облаци и тагови

Савремена библиотека

Хосе-Антонио Кордон-Гарсија, … 
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255066636

Појава и развој нових медија и начина комуникације у великој мери се одражавају на феномен читања: од читања као приватне активности појединца до феномена читања у дигиталном окружењу није прошло много. Иако ће се наше доба, према ауторима, називати “колевком дигиталних књига”, нови медији већ су донели праву револуцију: читалац коментарише прочитано на друштвеним мрежама, активно учествује у настанку дела сугеришући аутору или дописујући само дело.

Друштвено читање је јавно и глобално: путем многобројних платформи за дистрибуцију књига издавачи прате продају и читаност својих издања. Читаоци путем читалачких блогова, виртуелних читалачких клубова коментаришу, критикују и препоручују прочитано редефинишући тако сами појам рецепције.

Еволуција друштвеног читања тек је отпочела, текућа генерација је прва која је сведок глобалне повезаности. Како побудити жељу за читањем и развој дигиталне писмености и даље остају кључна питања културе читања.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content