Библионет 2019.

13. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Електронска грађа и извори у библиотекама, Вршац, 4–6. септембар 2019.