13. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Електронска грађа и извори у библиотекама, Вршац, 4–6. септембар 2019.

 

Заједница матичних библиотека Србије вас позива да учествујете на стручно-научном скупу Библионет 2019.

Развој информационог друштва и пораст броја електронских информација, условили су и нужност прилагођавања библиотека насталим променама које се огледају у прихватању и разумевању електронске грађе и извора које треба да прикупљају, чувају и издају на коришћење. Присуство електронске грађе и извора у библиотекама донело је низ нових отворених питања која се односе, пре свега, на принципе обраде информација у електронском облику, али и на њихово дуготрајно чување. Наиме, честа промена формата, врсте медија на којима су информације садржане као и несталност интернет адреса он-лајн издања, отвара питање обезбеђивања начина да садржај који је на њима похрањен остане приступачан и након застаревања машина и софтвера за репродукцију, приступ и препознавање садржаја као и пропадљивости медија на којима су изворно произведени. Производња електронских публикација у специјализованим форматима карактеристичним за е-издаваштво и однос библиотека и издавача у овој области, обрада и чување информација садржаних на платформама које представљају помоћна средства у настави, архивирање веб садржаја, проблеми у прикупљању, чувању и коришћењу електронског обавезног примерка електронских публикација (електронске грађе и извора), недостаци у примени актуелне законске регулативе која уређује ову област као и њено осавремењавање, представљју окосницу у оквиру које треба да буду отворена питања која се тичу уређивања ове области и утврђивања даљег правца развоја у оквиру библиотекарске струке.

Значај теме огледа се у покушају да се направи прегледна студија досадашњих постигнућа у области рада са електронском грађом и изворима у библиотекама, али и да се обезбеди проблемски приступ овој теми, с обзиром на чињеницу да је досадашња пракса показала да су искуства недовољна, да је пракса неуједначена и да постоје бројна отворена питања код библиотекара која се тичу односа према грађи у електронском формату.

Пријављени радови треба да проблематизују питања у вези са:

 • форматима електронских књига, историјатом њиховог настанка, као и настанка читача за њихову репродукцију;
 • настанком, улогом и проблемима е-издаваштва;
 • принципима и проблемима у вези са коришћењем е-књига у библиотекама;
 • законодавством, продукцијом, библиографском контролом и депоновањем, стандардима и обрадом свих врста е-грађе у библиотекама;
 • местом е-публикација у библиографији;
 • врстама дигиталних аудио-докумената – начином коришћења, приступа, техничким својствима, начинима коришћења у библиотекама, постојећим и потенцијалним новим корисничким групама, као и техничким захтевима за трајно чување;
 • принципима и проблемима у вези са обрадом и чувањем „рукописне” грађе рађене у е-формату;
 • проблемима обраде и коришћења електронских уџбеника као специфичног новог наставног средства;
 • принципима и проблемима у вези са прикупљањем и чувањем електронског обавезног примерка публикација;
 • принципима и проблема у вези са архивирањем веба;
 • појмом дигиталног културног добра.

  На скупу се очекују и предавања гостију из региона, као и учешће представника појединих издавачких кућа, али и представљање идеје државног дата центра, за који је планирана стратешка улога у дуготрајном чувању електронских података.

  Традиционално, на скупу ће бити додељена награда „Ђура Даничић” за допринос развоју библиотекарства и културе у целини.

  Молимо матичне библиотеке Србије да проуче концепцију скупа у 2019. години и о њој обавесте све јавне библиотеке на подручју своје матичности.

  Као и ранијих година, молимо вас да се за додатне информације у вези са пријавом радова обратите секретару Заједнице, Драгани Милуновић.

  Пријаве за учешће на скупу у форми готовог текста треба доставити о 15. јуна 2019. године на адресу dragana.milunovic@nb.rs.

  Програмски одбор скупа извршиће селекцију пријављених радова, а у складу са праксом из свих претходних година, трошкове учешћа на скупу за колеге чији радови буду прихваћени сносиће Заједница матичних библиотека Србије уз подршку Министарства културе и информисања.

     Информације о прихваћеним радовима биће објављене најкасније до 15. јула 2019.

  Очекујемо вас у Вршцу!