Стара српска фотографија – Old Serbian Photography

Због значаја за српску културу, а посебно фотографију, професор Дебељковић је континуирано вршио даља истраживања и припремао ново издање које је требало да садржи допунске материјале. Нажалост није стигао да заврши посао.