ISBD(M)

Приређивач Међународна федерација библиотекарских друштава и установа