Блејк и време. Превођење као сазнавање

Остала издања

Blejk i vreme

Драган Пурешић

Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 254293516

Књига се у знатној мери заснива на искуству превођења поезије. У том искуству, сaм преводилачки процес – који подразумева продужено и дубинско ишчитавање оригиналних дела, као и посебан начин преображавања једног језика у други, тј. поновно стварање – постаје и сазнајни процес, а преводи, као његов резултат, представљају и тумачења оригиналних дела; у овом случају, првенствено делa Вилијама Блејка.

Творевине овог уметника углавном су ликовно-књижевне. Карактерише их, дакле, спој различитих језика. То је основна одлика и преводилачког процеса, где су језици додуше једнородни али јесу и системи са сопственим законитостима и другачијим начинима исказивања истог.

Природа преводилачког процеса осветлила је тему времена, које се кроз Блејково дело такође сагледава као својеврстан језик: језик наше перцепције.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content