Библиотека Призренске богословије – задужбина Симе Андрејевића Игуманова (1872–2012)

Остала издања

Ана Савић

Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 201538060

Свесни да и после осам векова од настанка најстаријих књижних колекција српско библиотекарство нема написану – истражену, проучену, систематизовану и синтетизовану историју, морамо с радошћу дочекивати све књиге које, попут каменчића мозаика, доприносе употпуњавању слике о њиховом развоју. Већ стога може да нас радује студија којом ауторка Ана Савић анализира рад најзнаменитије српске библиотеке у Османском царству и библиотеке којом почиње модерна историја српског библиотекарства на Косову и Метохији. Подсећајући на традицију задужбинарства код Срба и на великог народног добротвора Симу Андрејевића Игуманова, у центар својих истраживања и анализа ауторка је ставила рад једне задужбинске библиотеке – библиотеке Богословије Светих Ћирила и Методија у Призрену.

Књига се бави историјом и развојем библиотеке коју је Сима Андрејевић Игуманов основао као школску библиотеку Призренске богословије, своје задужбине. Студија истиче значај библиотеке Призренске богословије од тренутка њеног настанка 1872. године до пресељења у Ниш 1999. године, и прати њен даљи развој као савремене библиотеке све до данас. Настанак и развој Библиотеке истражује се паралелно са историјом Призренске богословије, а кроз њену историју осветљава се и значај задужбинарства у Србији, нарочито у XИX веку. Како је за разумевање улоге Призренске богословије и њене библиотеке у развоју српске културе од изузетне важности познавање политичких и културних прилика у којима је она радила, рад пружа увид у политичке и културно-просветне прилике у Старој Србији у време настанка и првих година рада Богословије, али и узроке који су, током друге половине XX века, довели до тога да Богословија промени седиште, односно да се пресели из Призрена у Ниш.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content