Од 1. до 3. октобра 2020. године у Врању ће се одржати 14. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије – Библионет, са централном темом Сарадња и партнерства: креирање нове заједничке визије за библиотеке.

ПРОГРАМ СКУПА

* * *

14. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Сарадња и партнерства: креирање нове заједничке визије за библиотеке, Врање, 4–6. јун 2020.

Заједница матичних библиотека Србије вас позива да учествујете на стручно-научном скупу Библионет 2020.

Ново обавештење: Рок за предају радова продужен до 1. јуна2020.

У времену брисања граница, које је донело глобално умрежавање на свим нивоима, партнерства имају велики потенцијал када је реч о проширивању капацитета библиотека и њиховом изласку из активности које се сматрају традиционалним. Ступањем у различите партнерске односе, библиотеке не само што ове капацитете шире, већ стичу и нова искуства, повећавају буџете, склапају контакте, како би понудиле више, досегле широку публику и искористиле ресурсе којима располажу на најкориснији начин. Ступање у односе сарадње и партнерства, како већ годинама уназад показује међународна пракса, могуће је између најразноврснијих институција и организација, често оних између којих везе нису упадљиво очигледне. Тако библиотеке данас успешно сарађују са државним органима, другим установама културе, научним и истраживачким сектором, различитим струковним удружењима, али и бизнис сектором, медицинским установама, установама социјалне заштите, предузећима и сл. Ова међусекторска партнерства доносе обострану корист учесницима у процесима, библиотекама омогућавају да остварe сасвим иновативне пројекте и програме, да развијају неочекиване услуге, а понекад и да успоставе дугорочне контакте који доносе одрживост пројектима, а тиме и трајну добробит локалним заједницама.

Примери партнерстава и сарадње који би били обухваћени могу се односити на:

1) Партнерства у циљу описмењавања (програми за описмењавање деце или одраслих, у сарадњи са школама, програми медијске писмености, информационе писмености, писмености у области писања научних и истраживачких радова и сл.);
2) Партнерства са музичким или позоришним групама, научним друштвима, историјским друштвима, музејима, архивима, галеријама, удружењима књижевника или групама писаца, организацијама за људска права, домовима за старе и сл.;
3) Партнерства са предузећима као подстицај склапању нових послова или подршка запошљавању;
4) Партнерства са туристичким сектoром;
5) Партнерства са локалним предузећима или националним корпорацијама;
6) Међународна партнерства;
7) Оснивачи и државни органи као партнери библиотека;
8) Културна дипломатија као облик сарадње и партнерства;
9) Партнерства у области заштите и промоције културног наслеђа, савременог стваралаштва, интеркултуралности и сл.;

Посебну врсту партнерстава чине она у која ступају библиотеке међу собом. Иако се овакав вид сарадње сматра уобичајеним и подразумева сe, библиотеке су током година често сарађивале пре свега на нивоу хијерархијске повезаности, док се хоризонтално умрежавање и ступање у партнерске односе зарад остваривања зaједничких пројеката интензивније јавља у новије време и представља додатни квалитет библиoтечке мреже. Сарадња са библиотечким струковним удружењима, домаћим и међународним, такође је важан сегмент ове повезаности.

Циљ овогодишњег Библионета је да на једном месту прикупи искуства из Србије која се односе на примере добре праксе, успешне приче и реализоване могућности, чиме би се, као и до сада, утицало на проток идеја међу домаћим библиотекама и буђење енергије за нове пројекте.

Традиционално, на скупу ће бити додељена Награда „Ђура Даничић” за допринoс развоју библиотекарства и културе у целини.

Од пратећих културних садржаја планирани су обилаци Борине куће, музеја, знаменитих верских објеката, организовани одлазак на позоришну представу, као и посета манастиру Прохор Пчињски.

Молимо матичне библиотеке Србије да проуче концепцију скупа у 2020. години и о њој обавесте све библиотеке на подручју своје матичности.

Као и ранијих година, молимо вас да се за додатне информације у вези са пријавом радова обратите секретару Заједнице, Драгани Милуновић.

Пријаве за учешће на скупу у форми готовог текста треба доставити до 1. маја 2020. године на адресу biblionet2020@gmail.com

Програмски одбор скупа извршиће селекцију пријављених радова, а у складу са праксом из свих претходних година, трошкове учешћа на скупу за колеге чији радови буду прихваћени сносиће Заједница матичних библиотека Србије уз подршку Министарства културе и информисања.

Информације о прихваћеним радовима биће објављене најкасније до 15. маја 2020.

Очекујемо вас у Врању!

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content