Библиографија америчких књига преведених у Србији и Црној Гори од 2000. до 2005. године

Специјалне библиографије

Весна Ињац, Милорад Вучковић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 132875532

„Библиографија америчких књига преведених у Србији и Црној Гори од 2000. до 2005. године” представља покушај да се на систематски и професионалан начин забележе преводи америчких књига објављени у Србији и Црној Гори у периоду од 2000. до 2005. године. Грађа за ову специјалну библиографију прикупљена је из електронског каталога НБС. Током периода 2000-2005 у Србији и Црној Гори са енглеског је преведено и објављено укупно 5732 књиге. Ове Библиографија не садржи све преводе са енглеског језика, већ само преводе америчких дела, то јесте укупно 2534 библиографске јединице. Јединице су сређене абецедно, по презименима аутора америчких дела. Библиографија поседује регистре наслова (на српском и енглеском), регистар аутора (на српском и енглеском), предметне регистре (на српском и енглеском) и регистар преводилаца, као и кратку статистичку анализу о превођењу америчких дела у Србији у датом периоду.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content