(Austro-)German words in Serbian

Остала издања

Helmut Satzinger, Данијела Стефановић

Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 210800652

Пред читаоцима је глосар који доноси речи које се користе у српском језику, а очито су немачког или аустријског порекла. Аутори су их прикупљали више од десет година, сусрећући се са њима најчешће у свакодневној комуникацији. Наравно, нема никакве сумње у то да речник није потпун, јер овакав подухват тешко да се икада може завршити.

Иако говоримо о речима из немачког језика, то не значи да су све речи дате у овом прегледу искључиво немачког порекла, односно многе речи других језика ушле су у немачки, а тако постале и део српске лексике.
Већина германизама заступљених у српском језику имају свој корен у стандардном немачком језику који се говори и у Аустрији.

За изучавање германизама у српском језику, аустријски варијетет је од посебне важности, јер су у великој мери управо аустријанизми заслужни за уплив немачке лексике у српски језик.

Ове појаве узроковане су историјским, географским, економским и културним чиниоцима, али, пре свега, геополитичким везама Балкана и Централне Европе, то јест Хабсбуршке монархије.

Глосар је приређен на енглеском језику са кратким уводом на српском, енглеском и немачком.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content