Американке Јелене Димитријевић: зборник радова

Саиздавачка продукција


Уредница проф. др Биљана Дојчиновић
Филолошки факултет Универзитета у Београду и Народна библиотека Србије, 2019.

COBISS.SR-ID: 277409292

читајте онлајн

„Тематски зборник Американке Јелене Ј. Димитријевић посвећен је кругу америчких тема ове ауторке, који чине приповетке Американка и У Америци ’нешто се догодило’, путопис Нови свет или У Америци годину дана, као и песме које се чувају у рукопису у Народној библиотеци Србије.

Зборник чине репринти поменутих двеју приповедака, скенови три песме на енглеском у рукопису, те транскрипти и преводи тих песама, као и текстови о овим делима Јелене Димитријевић.”

– из Предговора проф. др Биљане Дојчиновић

Према речима приређивача, зборник је намењен не само академском већ и ширем кругу читалаца, доприноси новим увидима у живот и стваралаштво Јелене Димитријевић и подсећа на важност периодике и рукописних материјала у настојањима да разумемо историју сопствене културе.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content