ЗАШТИТА И КОНЗЕРВАЦИЈА КЊИГА: материјали, технике и инфраструктура

Б плус

Антонио Ђардуло

Народна библиотека Србије и CLIO, 2005.

COBISS.SR-ID: 126160652

У најширем смислу, овај рад намењен је запосленима у библиотекама – има за циљ да их професионално оспособи за трајну заштиту библиотечке грађе која им је поверена. Аутор нуди обиље података о конзервацији књижне грађе, што омогућује ширење знања и размену искустава с осталим стручњацима из ове и сродних области.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content