ЗАХВАЛНОСТ ПОКЛОНОДАВЦИМА У 2019. ГОДИНИ

13.02.2020. у 10:00 h

Током 2019. године, НБС је од 406 институција и појединаца из земље и иностранства добила на поклон укупно 40.834 јединице библиотечко-информационе грађе (35.282 књиге; 3.804 примерка часописа и 111 примерака новина; 1.637 јединица некњижне грађе). Фонд НБС је поклоном обогаћен са 6.493 јединице библиотечко-информационе грађе.

Укупно 100 матичних, јавних, универзитетских, школских, специјалних и манастирских библиотека у земљи и региону, добило је на поклон од Народне библиотеке Србије 19.346 књига, 2.880 примерака часописа и 39 јединица некњижне грађе, што чини укупно 22.265 поклоњених публикација.  • Дародавци у 2019. години PDF

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content