ЗАХВАЛНОСТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ ПОКЛОНОДАВЦИМА У 2020. ГОДИНИ.

27. 05. 2021. године

Током 2020. године Народна библиотека Србије је од 226 поклонодаваца добила на поклон 30.984 публикације.

Народна библиотека Србије најтоплије захваљује свим поклонодавцима – грађанима, библиотекама, издавачима, институцијама науке и културе из земље и света на поклоњеним публикацијама, којима су обогатили фондове и колекције националне библиотеке и бројних библиотека у Србији.

Током 2020. године 110 домаћих библиотека које су се обратиле Народној библиотеци Србије за помоћ у попуни фонда, добило је на поклон 14.280 књига, 3.031 број часописа и 31 јединицу некњижне грађе, што чини укупно 17.342 поклоњене публикације.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ НАЈТОПЛИЈЕ ЗАХВАЉУЈЕ СВОЈИМ ПОКЛОНОДАВЦИМА У 2020. ГОДИНИ:

1. АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ, НОВИ САД
2. АЛЕКСАНДРОВИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
3. АНАСТАСИЈЕВИЋ БОГОЉУБ, БЕОГРАД
4. АНДРИЋ МИРЈАНА, БЕОГРАД
5. АНТИЋ ВЛАДИМИР, БЕОГРАД
6. АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
7. АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА
8. АЛТЬНКОВ НИКОЛА Г, БУГАРСКА
9. ARITINA IONESCU MIHAELA, RUMUNIJA
10. БАБИЋ МАРКО, БЕОГРАД
11. БАТИНИЋ НАТАША, БЕОГРАД
12. БИБЛИОТЕКА „17. СЕПТЕМБАР“, МАЛИ ЗВОРНИК
13. БИЛИЋ БОЈАН, ПОРТУГАЛИЈА
14. БЛАГОЈЕВИЋ НЕНАД, БЕОГРАД
15. БЛАЖИЋ ЕЛЕНА, БЕОГРАД
16. БЛАШКОВИЋ ЛАСЛО, БЕОГРАД
17. БОГДАНОВИЋ МИЛОШ, БЕОГРАД
18. БОГДАНОВИЋ ЖИКА, БЕОГРАД
19. БРАНКОВ ЛАЛА, БЕОГРАД
20. БУГАРСКИ СТЕВАН, ТЕМИШВАР
21. BALKOVEC BOJAN, SLOVENIJA
22. BATA PRESS, MAKEDONIJA
23. BIBLIOTECA UNIVERSITATII VALAHIA DIN TARGOVISTE, RUMUNIJA
24. BOOKBRIDGE, BEOGRAD
25. BUTТOLO FRANCA, LJUBLJANA
26. ВАСИЋ СИМО, БЕОГРАД
27. ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН, БЕОГРАД
28. ВЕСИЋ ГОРАН, БЕОГРАД
29. ВИДАКОВИЋ ДУШАН, БЕОГРАД
30. ВИРИЈЕВИЋ ЈОВАНОВИЋ САША, БЕОГРАД
31. ВОЈНОВИЋ ЖАРКО, БЕОГРАД
32. ВРТУНИЋ ГОЈКО
33. ВУЈОВИЋ БОЈАНА, БЕОГРАД
34. ВУЈОВИЋ ЖАРКО, ЦРНА ГОРА
35. ВУКИЋЕВИЋ ДЕЈАН, БЕОГРАД
36. ВУКОТИЋ БОЈАНА, БЕОГРАД
37. ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО, БЕОГРАД
38. ВУЧКОВИЋ САЊА, НИШ
39. WORLD HEALTH ORGANIZATION, GENEVE
40. ГАЈИЋ МИЛАН, БЕОГРАД
41. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, БЕОГРАД
42. ГЛУШЧЕВИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
43. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“, РУМА
44. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД
45. GLOBAL ASIA
46. ДАВИНИЋ МАРКО, БЕОГРАД
47. ДЕЛИБАШИЋ ВУКОСАВ, БЕОГРАД
48. ДЕНЕГРИ ЈЕРКО, БЕОГРАД
49. ДИКИЋ НЕНАД, БЕОГРАД
50. ДИМИТРОВСКИ ЛАЗАР
51. ДОЖИЋ ЈОВАНА, БЕОГРАД
52. ДОМ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЕОГРАД
53. ДРАГАШЕВИЋ ДРАГА, КАНАДА
54. ДУАНЧИЋ ВЕДРАН, ХРВАТСКА
55. ДУНЂЕРСКИ ЛАЗИЋ ВЕРКА, БЕОГРАД
56. ДУНЂИН ЈОВАН, НОВИ САД
57. ДЭЫГИВСКИЙ ПАВЕЛ, РУСИЈА
58. DEBENEDETTI ELISA, ITALIJA
59. ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛА, БЕОГРАД
60. ЂУРИЧКОВИЋ МИЛУТИН, ЗЕМУН
61. ЂУРОВИЋ ДУЊА, БЕОГРАД
62. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД
63. ЕПАРХИЈА БУДИМЉАНСКО – НИКШИЋКА
64. ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО – ТУЗЛАНСКА
65. ЖИВУЛОВИЋ БОРИСЛАВ, БЕОГРАД
66. ЖИКИЋ МИЛЕНА, НОВИ САД
67. ЗАДУЖБИНА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“, БЕОГРАД
68. ЗЕЧЕВИЋ АНА, БЕОГРАД
69. ЗЛОКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, БЕОГРАД
70. ЗМАЈЕВИЋ ЂУРО, БЕОГРАД
71. ИВАНОВИЋ ГОРАН, БЕОГРАД
72. ИЛИЋ САША, БЕОГРАД
73. ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ, БЕОГРАД
74. ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ, ЗАГРЕБ
75. IFLA, HOLANDIJA
76. INSTITUT D’ESTUDIES CATALANS, BARСELONA
77. ЈАНОЈЛИЋ ДРАГОЉУБ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
78. ЈЕВРИЋ МИЛОРАД, БЕОГРАД
79. ЈЕЗЕРНИК БОЖИДАР, СЛОВЕНИЈА
80. ЈОВАНОВИЋ ВЛАСТИМИР, НИШ
81. ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛИЦА, БЕОГРАД
82. ЈОВАНОВИЋ ЉИЉАНА, БЕОГРАД
83. ЈОВИЋ ПАВЛЕ, БЕОГРАД
84. ЈОВИЧИЋ МАРИЈАНА, БЕОГРАД
85. ЈОЦЕВСКИ МИЛАН, БЕОГРАД
86. КАЈТАЗИ ВЕЉКО, ЗАГРЕБ
87. КАЉЕВАЦ СЛОБОДАН, БЕОГРАД
88. КАНАДСКИ СРБОБРАН
89. КАРЛОВАЧКА БОГОСЛОВИЈА
90. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, БЕОГРАД
91. КОВАЧЕВИЋ БРАНИМИРКА, БЕОГРАД
92. КОСОРИЋ КАТАРИНА, БЕОГРАД
93. КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА, ЗЕМУН
94. КРСТИЋ ОЛИВЕРА, БЕОГРАД
95. КРУГ КОМЕРЦ, БЕОГРАД
96. КУКУРИЋ ЈОВО, БЕОГРАД
97. ЛАЗЕНДИЋ СЛОБОДАН, ДОБОЈ
98. ЛАЗИЋ МИРОСЛАВ, БЕОГРАД
99. ЛАЈБЕНШПЕРГЕР НЕНАД, БЕОГРАД
100. ЛАКИЋЕВИЋ ДРАГАН, БЕОГРАД
101. ЛАЛОВИЋ ДРАГИША, БЕОГРАД
102. ЛАТИНОВИЋ ГОРАН, БАЊА ЛУКА
103. ЛЕКОВИЋ ДРАГАНА, БЕОГРАД
104. ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД „МИРОСЛАВ КРЛЕЖА“, ЗАГРЕБ
105. ЛОЖАЈИЋ НЕДЕЉКА, БЕОГРАД
106. ЛУТРОВ ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
107. ЛУЧИЋ ЛАЛИЋ ГРОЗДАНА, БЕОГРАД
108. LAVSH IGOR, ITALIЈA
109. ЉУБИШИЋ ЉУБИЦА, БЕОГРАД
110. ЉУШКОВИЋ БЕШИР, БЕОГРАД
111. МАЈЕРЛЕ МАЈА, БЕОГРАД
112. МАКСИМОВИЋ ВОЈИСЛАВ, БЕОГРАД
113. МАЛВИЋ ОПАНОВИЋ ИРЕНА, БЕОГРАД
114. МАЛО ПОЗОРИШТЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“, БЕОГРАД
115. МАНАСТИР ЗОЧИШТЕ
116. МАНИЋ САМИР, НИШ
117. МАРИНКОВИЋ АНЂА, БЕОГРАД
118. МАРЈАНОВИЋ ПАЈО, БЕОГРАД
119. МАРКОВИЋ ДРАГАН, БЕОГРАД
120. MAРКОВИЋ ЖИВКО, БЕОГРАД
121. МАРКОВИЋ САША, БЕОГРАД
122. МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ“, ВАЉЕВО
123. МЕДИН ДУШАН, ЦРНА ГОРА
124. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА
125. МИКАШИНОВИЋ БРАНКО, АМЕРИКА
126. МИЛИВОЈЕВИЋ ДУШАН, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
127. МИЛИЋ МИЛЕНКО, БЕОГРАД
128. МИЛОВАНОВИЋ МИРЈАНА, НИШ
129. МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, БЕОГРАД
130. МИЛОШЕВИЋ ТАМАРА И НЕНАД, БЕОГРАД
131. МИЛУТИНОВИЋ МИРОСЛАВ, НОВИ САД
132. МИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, БЕОГРАД
133. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РС
134. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
135. МИШКЕЉИН ИВАН, БЕОГРАД
136. МИШКОВИЋ ЗОРАН, ОСИЈЕК
137. MIRANDI TONINO LEANDRO, ITALIJA
138. MUDRYI YAROSLAV, UKRAINE
139. MUDURE MIHAELA, RUMUNIJA
140. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДЕТКО ПЕТРОВ“, ДИМИТРОВГРАД
141. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, КИКИНДА
142. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“, КРАЉЕВО
143. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ“, БОСИЛЕГРАД
144. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ
145. НЕШИЋ МИЛАН, БЕОГРАД
146. НИКОЛИЋ ИВАНА, БЕОГРАД
147. НИКОЛИЋ ТИХОМИР, БЕОГРАД
148. НИМЧЕВИЋ ВЛАДИМИР, СУБОТИЦА
149. NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN
150. NATIONAL MUSEUM OF KOREA
151. ОПШТИНА ТИВАТ
152. OECD, FRANCE
153. ПАВЛОВИЋ БРАНКА, БЕОГРАД
154. ПАВЛОВИЋ ГОРДАНА, ЗЕМУН
155. ПЕРИЋ ДРАШКО И ДЕЈАН, БЕОГРАД
156. ПЕРИШИЋ УРАНКА, БЕОГРАД
157. ПЕТКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, НИШ
158. ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА, БЕОГРАД
159. ПОЛЕТАН ГОРАН, ВЕТЕРНИК
160. ПОПОВИЋ ЂУРИЧКОВИЋ МИЛИЦА, БЕОГРАД
161. ПОПОВИЋ НИКОЛА, БЕОГРАД
162. ПОРОДИЦА ГАТАЛОВИЋ, (БРАНИМИР, ВЕРА, МИОМИР), БЕОГРАД
163. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН, БЕОГРАД
164. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, НИШ
165. РАДОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА, СЕВОЈНО
166. РАДУЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, БЕОГРАД
167. РАЈИЋ МИЛОРАД, НОВИ САД
168. РАШО НЕБОЈША, ХЕРЦЕГ НОВИ
169. РЕПАНОВИЋ ВОЈИН, БЕОГРАД
170. РИЗНИЋ МАРИНА, КРАГУЈЕВАЦ
171. РИЛКЕ БОЈАНА, БЕОГРАД
172. РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР
173. РИСТИЋ БРАНИСЛАВ, БЕОГРАД
174. РИСТИЋ ДЕЈАН, БЕОГРАД
175. РУДИЋ ВУЈАДИН, БЕОГРАД
176. ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE
177. САВЕЗ РОМА „КАЛИ САРА“, ЗАГРЕБ
178. САВИЋ ДУШАН, СОМБОР
179. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, БЕОГРАД
180. СПАСОЈЕВИЋ КАТАРИНА, ДОБАНОВЦИ
181. СРЕДЊА ШКОЛА У МАЛОМ ЗВОРНИКУ
182. СРПСКЕ ВЛАДАРСКЕ НОВИНЕ, БУДИМПЕШТА
183. СТАНИВУК СТЕФАНА, Н. БЕОГРАД
184. СТАНИМИРОВ ЈУЛИЈАНА, БЕОГРАД
185. СТАНИМИРОВ КСЕНИЈА, БЕОГРАД
186. СТАНИМИРОВИЋ БРАНКИЦА, БЕОГРАД
187. СТАНИШИЋ МИРЈАНА, БЕОГРАД
188. СТАНОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, Н. БЕОГРАД
189. СТЕВАНОВИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
190. СТЕВОВИЋ НЕНАД
191. СТЕПАНОВИЋ МИЛАН
192. СТЕФАНОВИЋ МЕДИГОВИЋ МИЛА, БЕОГРАД
193. СТЕФАНОВИЋ СНЕЖАНА, БЕОГРАД
194. СТОЈАНОВИЋ МИЛАН, БЕОГРАД
195. СТРУГАР БОЈАНА, БЕОГРАД
196. СУРЛА АНЂЕЛА И МИЛОШ, БЕОГРАД
197. SCHØYEN MARTIN, OSLO
198. ТОДОРОВИЋ МИРОЉУБ, БЕОГРАД
199. ТОМИЋ МИЛЕ, РУМУНИЈА
200. ТУРЧИНОВИЋ ФИЛИП, БЕОГРАД
201. ТУТЊЕВИЋ СТАНИША, БЕОГРАД
202. УБ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, БЕОГРАД
203. УРУМОВ ВИКТОР, МАКЕДОНИЈА
204. ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ, БЕОГРАД
205. ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, БЕОГРАД
206. ФИЛИПОВИЋ ОЛИВЕРА, ЗЕМУН
207. ФИЛОЛОШКО – УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, КРАГУЈЕВАЦ
208. ФЛОРЈАНЧИЋ СИЛВА, БЕОГРАД
209. ФУТРО СЛАВИМИР СТОЈАНОВИЋ, БЕОГРАД
210. FORCED MIGRATION REVIEW
211. ХРИСТИЋ ДЕЈАН И МАРКО, БЕОГРАД
212. HUNGARIAN REVIEW, MAĐARSKA
213. ЦЕНТАР ЗА КРШ И СПЕЛЕОЛОГИЈУ, САРАЈЕВО
214. ЦЕНТАР ЗА СЛОБОДНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ПОДГОРИЦА
215. ЦЕНТРАЛНА БАНКА ЦРНЕ ГОРЕ, ЦРНА ГОРА
216. ЦРНОГОРСКИ ИДЕНТИТЕТ, ЦЕТИЊЕ
217. CROATIAN ROMANI UNION, HRVATSKA
218. ЧАРКИЋ МИЛОСАВ, БЕОГРАД
219. ЧОКИЋ ВЛАДАН, БЕОГРАД
220. ЧОЛАКИЋ ВЕСНА, НОВИ САД
221. ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР, ПАНЧЕВО
222. ЧУКИЋ ГОРАН
223. ШИЈАКОВИЋ БОГОЉУБ, БЕОГРАД
224. ШОВЉАКОВ МАРА, ФУТОГ
225. ШТРБАЦ МИЛА, БЕОГРАД
226. ШУЋУР КАТАРИНА, БЕОГРАД

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content