ЗАХВАЛНОСТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ ДАРОДАВЦИМА У 2022. ГОДИНИ

01/02/2023.

Народна библиотека Србије најтоплије захваљује свим поклонодавцима – грађанима, библиотекама, издавачима, институцијама науке и културе из земље и света на поклоњеним публикацијама, којима су обогатили фондове и колекције националне библиотеке и бројних библиотека у Србији.

У 2022. години 282 поклонодавца (институције и појединци) поклонило је 31.069 јединица библиотечко-информационе грађе (25.903 књиге, 3.881 примерак часописа, 247 примерака новина и 1.038 јединица некњижне грађе).

Током 2022. године 140 матичних, јавних, универзитетских, школских, специјалних и манастирских библиотека у земљи и региону, добило је на поклон од Народне библиотеке Србије 22.212 књига, 3.526 бројева часописа и 53 јединице некњижне грађе, што чини укупно 25.791 поклоњену публикацију.

ДАРОДАВЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

1. АГЕНЦИЈА „МИРОСЛАВ“, БЕОГРАД
2. АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВО БЕРНАР, БЕОГРАД
3. АГОРА, БЕОГРАД
4. АКАДЕМИЈА ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА, ЉУБЉАНА
5. АЛБАТРОС ПЛУС, БЕОГРАД
6. AМБАСАДА АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ, БЕОГРАД
7. АМЕРИКАНСКИ СРБОБРАН
8. АНЂЕЛКОВИЋ МИЛАН И ЉУБИЦА
9. БАЧАНИН ВОЈИСЛАВ, КРАГУЈЕВАЦ
10. БАЈИЋ ДАРКО, БЕОГРАД
11. БЕГЕНИШИЋ ДОБРИЛА, БЕОГРАД
12. БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, КИКИНДА
13. БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“, ЛЕСКОВАЦ
14. БИБЛИОТЕКА ДЕПАРТМАНА ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО, НОВИ САД
15. БИБЛИОТЕКА ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД
16. БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
17. БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН, БАЊАЛУКА
18. БЛАГОЈЕВИЋ МИЛИЦА, БЕОГРАД
19. БОЖАНИЋ ЗОРАН, БЕОГРАД
20. БОЈКОВСКИ ЈОВАН, БЕОГРАД
21. БОШКОВИЋ ДРАГАН, БЕОГРАД
22. БРАНКОВ ЛАРА, БЕОГРАД
23. БРАНКОВИЋ ВАЛЕНТИНА, БЕОГРАД
24. БУМБУЛОВИЋ МИЛЕНА, БЕОГРАД
25. AMHA, RIJEKA
26. BALOG ANTAL I DRAGAN, TORONTO
27. BIBLIOTEKA „DIMITRIJE P. TIROL“, TEMIŠVAR
28. ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛИЦА, БЕОГРАД
29. ВАСИЉЕВИЋ МИРОНОВИЋ АНТОНИЈ
30. ВИШИЋ МАРКО, ПОДГОРИЦА
31. ВИШЊИЋ ДРАГАНА И ДЕЈАНА, БЕОГРАД
32. ВУЈИЧИЋ МИРОСЛАВА
33. ВУКИЋЕВИЋ ДЕЈАН, БЕОГРАД
34. WORLD HEALTH ORGANISATION
35. ГАГИЋ АЛЕКСАНДРА, ПАНЧЕВО
36. ГАЛЕШЕВ ПАВКОВ ВЕСНА, НОВИ САД
37. ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЖИВАН, БЕОГРАД
38. ГЛИШИЋ ИВАН, ШАБАЦ
39. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, ЧАЧАК
40. ГРАФОПРИНТ, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
41. ГРУЈИЋ ПЕРСИДА, БЕОГРАД
42. GĂLEŞANU DUMITRU, RUMUNIJA
43. GRADUATE SCHOOL OF MODERN SOCIETY AND CULTURE, JAPAN
44. ДАМЈАНОВИЋ – ЋИРИЋ СТЕЛА, БЕОГРАД
45. ДАШИЋ ПРЕДРАГ, КРУШЕВАЦ
46. ДЕНЕГРИ ЈЕРКО, БЕОГРАД
47. ДОШИЋ СНЕЖАНА
48. ДРАШКОВИЋ БЛАЖОВ НЕБОЈША
49. ДРОБАЦ РАДЕ
50. ДУЈМОВИЋ СОЊА М.
51. DOREY INES
52. ЂОКИЋ ДРАГОЉУБ, КОВАЧИЦА
53. ЂОКОВИЋ ГОРАН
54. ЂУРИЧКОВИЋ МИЛУТИН, БЕОГРАД
55. ЕПАРХИЈА ГОРЊОКАРЛОВАЧКА, КАРЛОВАЦ
56. ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА
57. ЕПАРХИЈА ЗАХУМСКО – ХЕРЦЕГОВАЧКА
58. ЕРЦЕГ, СВЕТЛАНА
59. ЗАДУЖБИНА „КНЕЗ МИРОСЛАВ ХУМСКИ“
60. ЗДЈЕЛАР ГОРДАНА, БЕОГРАД
61. ЗДРАВКОВИЋ МИХАЈЛО
62. ЗЕЧЕВИЋ МИХАИЛО
63. ЗИБИЉИЋ ДРАГОЉУБ, НОВИ САД
64. ИВАНОВИЋ ДЕСИМИР, ЗАЈЕЧАР
65. ИВАНОВСКИ ИГОР, ЉУБЉАНА
66. ИГЊАТОВИЋ МИЛАН, БЕОГРАД
67. ИЛИЋ БОЈАНА, БЕОГРАД
68. ИЛИЋ РАДОМИР, БЕОГРАД
69. ИНСТИТУТ ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
70. ИЛИЋ САША, БЕОГРАД
71. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, BARSELONA
72. ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГАН, БУДИМПЕШТА
73. ЈАНИЧИЋ ДИМИТРИЈЕ, БЕОГРАД
74. ЈАНКОВИЋ ЈАСМИНА, БЕОГРАД
75. ЈАНКОВИЋ НЕВЕНА М, ПОЖЕГА
76. ЈЕЛИЋ МАРКО, БЕОГРАД
77. ЈЕЛИЋ ЗОРИЦА, БЕОГРАД
78. ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, БЕОГРАД
79. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА И СОФИЈА, БЕОГРАД
80. ЈОВАНОВИЋ ПАВЛЕ, БЕОГРАД
81. ЈОВАНОВИЋ СРЂАН, БЕОГРАД
82. ЈОВИЋ ПАВЛЕ, БЕОГРАД
83. ЈОЈИЋ МИЛИЦА И ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
84. КАЛАНОВИЋ ДУШАН, БЕОГРАД
85. КАНАДСКИ СРБОБРАН
86. КАРАН ВАСИЛИЈЕ, БАЊА ЛУКА
87. КАТИЋ ВОЈИСЛАВ Д, БЕОГРАД
88. КЕЦМАН РАДМИЛА, БЕОГРАД
89. КИРДА ВЛАДИМИР
90. КИЋОВИЋ ДРАГОМИР, БЕОГРАД
91. КЊИЖАРА СО, ХЕРЦЕГ НОВИ
92. КОВАЧЕВ ЗОРИЦА И ПЕТАР, БЕОГРАД
93. КОНДИЋ ПАВЛЕ
94. КОСИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ, МОСКВА
95. КРАУС ДУШАНКА, БЕОГРАД
96. КРИВОКАПИЋ БРАНКО
97. КРИВОКАПИЋ ПЕТАР
98. КРИШАНОВИЋ МИРИЈАНА, БЕОГРАД
99. КРЊАЈИЋ СТЕВАН
100. КРСМАНОВИЋ МОМИР, БЕОГРАД
101. КРСТИЋ ГОРДАНА, БЕОГРАД
102. КРСТИЋ ДРАГАН, СУБОТИЦА
103. КРСТОНИЈЕВИЋ ИВАНА, БЕОГРАД
104. КРУГ КОМЕРЦ, БЕОГРАД
105. КУИЋ ГОРДАНА, БЕОГРАД
106. КУКУРИЋ ЈОВО, БЕОГРАД
107. КУЛИЋ ЉУБИЦА, ПИРОТ
108. ЛАЗАРЕВИЋ СЛОБОДАНКА
109. ЛАЗЕНДИЋ СЛОБОДАН, ДОБОЈ
110. ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД, ЗАГРЕБ
111. ЛЕМИЋ ВЛАТКА
112. ЛИЧИНА БОРИС, НОВИ САД
113. ЛОЈОВИЋ СЊЕЖАНА, БЕОГРАД
114. ЛОПИЧИЋ ЈАНИЧИЋ ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
115. ЛОПУШИНА ОГЊЕН
116. ЛУТРОВ ЈЕЛЕНА
117. ЛУЦ ГАБРИЕЛА, МЛАДЕНОВАЦ
118. МАНАСТИР СТУДЕНИЦА
119. МАНАСТИР КРКА, ХРВАТСКА
120. МАНДИЋ АНЂЕЛА, БЕОГРАД
121. МАРЈАНОВИЋ ЈОВАН
122. МАРКОВИЋ ВЕЛИСЛАВ, БЕОГРАД
123. МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ, БЕОГРАД
124. МАРКОВИЋ РАТОМИР, БЕОГРАД
125. МАРТИНОВИЋ ЖАРКО, БЕОГРАД
126. МАРТИНОВИЋ СВЕТЛАНА, БЕОГРАД
127. МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
128. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊА ЛУЦИ
129. МИЈАЧ МАЈА, БЕОГРАД
130. МИЛЕНКОВИЋ МИЛАН, БЕОГРАД
131. МИЛИЋ ЉИЉАНА, БЕОГРАД
132. МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЋ, БЕОГРАД
133. МИЛОВАНОВИЋ ИВАНА, БЕОГРАД
134. МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАН, ЗРЕЊАНИН
135. МИЛОШЕВИЋ ГОРАН, БЕОГРАД
136. МИЛУНОВИЋ ДРАГАНА, БЕОГРАД
137. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
138. МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
139. МИОШИЋ ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
140. МИЦИЋ ТАТЈАНА, ПРАГ
141. МИША СВЕТЛАНА, БЕОГРАД
142. МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА, БЕОГРАД
143. METIN OMER, RUMUNIJA
144. MITRIĆ JOAN MCQUEENEY, BEOGRAD
145. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН СПАСИЋ“, РЕКОВАЦ
146. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГОЛУБАЦ
147. НИКОЛИЋ БРАНИСЛАВ, БЕОГРАД
148. НИКОЛИЋ ИВАНА, БЕОГРАД
149. НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ, БЕОГРАД
150. НИКОЛОВСКИ ЗОРАН, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
151. NEMET TOMAS, BEČ
152. ОБРАДОВИЋ ИВАН, БЕОГРАД
153. ОЛУЈИЋ ДРАГОМИР, БЕОГРАД
154. ОЉАЧА СЛАВОЉУБ, НОВИ САД
155. ОСНОВНА ШКОЛА „ МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“, БЕОГРАД
156. ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, БЕОГРАД
157. ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, КРАЉЕВО
158. ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“, БЕОГРАД
159. ОТАШЕВИЋ ДАНИЦА
160. ПАВИЋЕВИЋ ВЕСЕЛИН, ПОДГОРИЦА
161. ПАВЛИЦА БОЈАН, БЕОГРАД
162. ПАВЛИЦА ДАНЕ, БЕОГРАД
163. ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, НОВИ САД
164. ПАВЛОВИЋ БРАНКА, БЕОГРАД
165. ПАВЛОВИЋ СТЕФАН, БЕОГРАД
166. ПАУНОВИЋ ВИКИЦА, АУСТРИЈА
167. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТТ, СОМБОР
168. ПЕЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
169. ПЕЈЧИЋ ЗОРИЦА, БЕОГРАД
170. ПЕРУЋИЦА ДРАГАН, БЕОГРАД
171. ПИШТАЛО ВЛАДИМИР, БЕОГРАД
172. ПОЛЕДИЦА СЛАВКО, БЕОГРАД
173. ПОЛИЋ ИЛИЈА, ПРИБОЈ
174. ПОПОВ АНДРИ, БЕОГРАД
175. ПОПОВИЋ ДРАГАНА, БЕОГРАД
176. ПОПОВИЋ ЛУКА Ч.
177. ПРАШТАЛО ВЕСНА, БЕОГРАД
178. ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
179. ПРОЈУРИС ДОО
180. РАБРЕНОВИЋ МИРОСЛАВА, ЗЕМУН
181. РАДОВИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
182. РАДУЛОВИЋ КСЕНИЈА, БЕОГРАД
183. РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВА
184. РАЈНОВИЋ ЉИЉАНА, БЕОГРАД
185. РАШИЋ МИХАЈЛОВИЋ КАТАРИНА
186. РАШО НЕБОЈША
187. РИЛКЕ БОЈАНА, БЕОГРАД
188. РИСТАНОВИЋ СОЊА, БЕОГРАД
189. РИСТИЋ ДЕЈАН, БЕОГРАД
190. РОКИЋ ДАНИЛО, БЕОГРАД
191. ROHDEWALD STEFAN, HOLANDIJA
192. РУПАР СОЊА, БЕОГРАД
193. САВИЋ ИВА, БЕОГРАД
194. САВИЋ НЕМАЊА, ЗРЕЊАНИН
195. САЈИЋ ДУШАН И РАДЕ, БЕОГРАД
196. СЕЛИМОВИЋ АМИНА
197. СИМИШИЋ ЈОВО, БЕОГРАД
198. СИНКОВСКИ ВЛАДИМИР, БЕОГРАД
199. СИНОБАД ЈЕЛИЦА, БЕОГРАД
200. СКАЛУШЕВИЋ САША, НЕГОТИН
201. СОТИРОВСКИ БРАНКО, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
202. СПАХИЋ ШИЉАК ЗИЛКА
203. СПИРОСКИ ВЛАДО, ЈАГОДИНА
204. СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА КРУШЕВЦА
205. СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
206. СТАМЕНКОВИЋ ВЕРА, БЕОГРАД
207. СТАНИМИРОВ ЈУЛИЈАНА, БЕОГРАД
208. СТАНИШИЋ МИРЈАНА, БЕОГРАД
209. СТАНКОВИЋ БОЈАНА, БЕОГРАД
210. СТАНКОВИЋ НЕДЕЉКО, ТУЗЛА
211. СТЕВАНОВИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
212. СТЕВОВИЋ НЕНАД, ЦРНА ГОРА
213. СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, БЕОГРАД
214. СТЕФАНОВИЋ МИНА
215. СТОЈАНОВИЋ МИРЈАНА И ДУШАН, БЕОГРАД
216. СТОЈАНОВИЋ МИШО
217. СТОШИЋ ОЛГА, БЕОГРАД
218. СУБОТИЋ ГОРДАНА
219. СУРЛА ВЕСНА, БЕОГРАД
220. SERBSKI INSTITUT, NEMAČKA
221. SINFO
222. ТАСИЋ МИРЈАНА
223. ТАШКОВ ЕМИЛИ И ЛАРА
224. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ“, БЕОГРАД
225. ТОДОРОВИЋ МИША, БЕОГРАД
226. ТОМИЋ МИЛЕ
227. ТОДОРОВИЋ БРАНКО
228. ТРАЈКОВИЋ МАРИЈА, БЕОГРАД
229. ТРИЈИЋ ВЕСНА, БЕОГРАД
230. ТРИПОВИЋ ЈОСИП
231. ТУРЧИНОВИЋ ФИЛИП, БЕОГРАД
232. ЋАЋИЋ СНЕЖАНА, ЗЕМУН
233. ЋИРИЋ ДРАГАН, БЕОГРАД
234. ЋУК ДАНИЛО, БЕОГРАД
235. ЋУРЧИЋ СОФИЈА
236. УДРУЖЕЊЕ „АДЛИГАТ“, БЕОГРАД
237. УДРУЖЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ И КОМУНИКАЦИЈЕ, САРАЈЕВО
238. УНИВЕРЗИТЕТ У ЛОЂУ, ПОЉСКА
239. UNIVERSIDAD SAN PABLO
240. UNIWERSYTET MARII CURIE, POLJSKA
241. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, НОВИ САД
242. ФИЛОЛОШКО – УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТТ, КРАГУЈЕВАЦ
243. ХАЏИ – ЈОВАНЧИЋ НЕВЕНА, БЕОГРАД
244. ХОШЕВ АНДРЕЈ
245. ЦВЈЕТАН – ГОРТИНСКИ ЖЕЉКА
246. ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА НАЦИОНАЛИЗМА И КУЛТУРУ, БЕОГРАД
247. ШКОРИЋ БРАНКО, АМСТЕРДАМ
248. ШКУНДРИЋ НЕВЕНКА, ЗЕМУН
249. ШОВЉАКОВ МАРА, ФУТОГ
250. ШОШО МИРЈАНА, БЕОГРАД
и 32 АНОНИМНА ДАРОДАВЦА

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content