Водич кроз културне програме Народне библиотеке Србије: Јануар 2002 – јануар 2012

Водичи


Светлана Гавриловић
Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 192394508

Народна библиотека Србије већ традиционално објављује публикације о својим основним активностима, које су значајне не само за кориснике и струку, већ и за ширу јавност. Последњих година је објављено неколико атрактивних водича и то: кроз НБС, кроз дигиталне збирке, кроз НБС агенције, кроз КОБСОН, о скривеном благу библиотека.

Новообјављена публикација Водич кроз културне програме Народне библиотеке Србије, представља преглед програма из културе који су се одвијали у НБС у периоду од јануара 2002. до јануара 2012. године.

Ауторка и уредница публикације је Светлана Гавриловић, начелница Одељења за културне програме и пројекте НБС, која је са својим сардницима реализовала ове програме током наведеног периода.

Преглед програма указује на концепт који за циљ није имао тек пуку презентацију културних садржаја, већ настојање да се прати динамика промена друштва у транзицији. То сведочи и велики распон тема којим је покушано да се критички и теоријски сагледају најбитнија питања културе и друштва.

Саставни део водича представља и индекс имена из ког се види да је у програму учествовало преко 550 предавача, стручњака из најразличитијих области, међу којима су и значајна светска имена попут Марије Тодорове, Етјена Балибара, Стивена Гринблата, Гила Аниџара, Александра Хемона, Бориса Будена, Дубравке Угрешић и многих других. Такође, културни програм НБС успео је да у том периоду понуди квалитетна предавања и наступе великог броја компетентних аутора и ауторки из земље и региона ex-YU. Најзанимљивији циклуси предавања објављени су у шест књига, у оквиру специјализоване едиције НБС под називом Ризом.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content