Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века

Археографска библиотека

Радоман Станковић
Народна библиотека Србије, 2010.

COBISS.SR-ID: 174325004

У издању Народне библиотеке Србије, као VIII том Описа јужнословенских ћирилских рукописа, изашла је књига Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века истакнутог археографа и филигранолога Радомана Станковића. Филигранолошки је описано и датирано 120 рукописа из XVI века, а доминантан водени знак јесте котва. Ова монографија представља драгоцени прилог у истраживању српског рукописног наслеђа. Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века допринеће бољем осветљавању хиландарске ризнице – најстарије српске манастирске библиотеке, која је почела да се формира, приближно око 1200. године.

др Драгана Новаков

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content