Водени знаци хиландарских српских рукописа XIV–XV века

Археографска библиотека

Радоман Станковић

Народна библиотека Србије, 2007.

COBISS.SR-ID: 145134604

У издању Народне библиотеке Србије (едиција Опис јужнословенских ћирилских рукописа) изашла је нова књига Водени знаци хиландарских српских рукописа XIV-XV века аутора Радомана Станковића. У овој, модерно дизајнираној књизи, по први пут се срећемо са филигранолошким описом и албумом водених знакова хиландарских рукописних књига поменутога периода, писаних на хартији. У њој је филигранолошки описано 1.740 водених знакова, на основу паралела пронађених у српским и иностраним рукописним збиркама, и архивским докуметима.

мр Драгана Новаков

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content