Водени знаци Хиландарских српских рукопиа XVII века

Археографска библиотека

Радоман Станковић
Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 195844620

У издању Народне библиотеке Србије, као IX том из серије Опис јужнословенских ћирилских рукописа, појавила се још једна књига нашег познатог археографа–филигранолога Радомана Станковића. Водени знаци српских хиландарских рукописа XVII века трећа је књига из филигранолошких истраживања хиландарских рукописа коју је написао овај аутор. У ове три књиге први пут су објављени водени знаци хиландарских ћирилских рукописа од XIV до XVII века, филиграноллошки описани и датирани по принципима савремене светске филигранологије.
За датирање ових рукописа коришћене су, као компаративни матријал, паралеле из многих српских и европских рукописних збирки, архивских докумената и објављених филигранолошких албума.

У рукописним књигама XVII века из хиландарске Библиотеке пронађене су и нове варијанте доминирајућих водених знакова из овога века – арбалета, једноструке котве, круне и три полумесеца. Пронађене нове варијанте не налазе се у другим српских збиркама или објављеним српским филигранолошким албумима, па су датиране на основу објављених светских албума или прикупљених водених знакова из архивских докумената Хиландара, Дубровника, Котора, Задра, и Архива HAZU из Загреба.

мр Љиљана Пузовић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content