Упутство за каталогизацију електронских извора

Савремена библиотека

Срђан Славнић
Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 183303180

Упутство за каталогизацију електронских извора Срђана Славнића третира комплексну проблематику библиографског описа све заступљенијих електронских извора са локалним и даљинским приступом. Засновано је на теоријском концепту, организационој схеми и стандардизованој лексичкој структури прелиминарног обједињеног издања Међународног стандардног библиографског описа (ISBD) (International Standard Bibliographic Description. Preliminary Consolidated Edition, 2007) које је настало као плод ревизије постојећих ISBD-а и њиховог обједињавања у интегрисани и ажурирани стандард за опис свих типова библиографских извора. Посебна пажња посвећена је типологији и модалитетима електронских извора и указивању на измене које актуелни ISBD садржи у односу на претходну ревизију ISBD (ЕR)-а са приказом релокације описних елемената. Приручник је намењен каталогизаторима свих типова библиотека у OPAC окружењу, али и у класичним линеарним системима какви су лисни каталози.

Светлана Јанчић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content