Уговори

2018 ~ Уговори

 • Меморандум о разумевању и сарадњи између Народне библиoтеке Србије и Народне библиотеке Републике Бугарске „Св. Ћирило и Методије” (октобар 2018) PDF
 • Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Националне и универзитетске библиотеке Републике Македоније „Св. Климент Охридски” (октобар 2018) PDF
 • Меморандум разумевања о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Националне библиотеке и архива ИР Ирана (мај) PDF

2017 ~ Уговори

 • Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Националне библиотеке Туниса (децембар, 2017) PDF
 • Протокол о размени обавезног примерка између Народне библиотеке Србије и ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, Бања Лука, Република Српска (децембар, 2017) PDF

2016 ~ Уговори

 • Уговор о сарадњи Народне библиотеке Србије и Бошњачког института Фондације Адила Зулфикарпашића, Сарајево, Босна и Херцеговина (октобар 2016) PDF
 • Меморандум о разумевању између Народне библиотеке Србије и Националне библиотеке и архива ИР Ирана PDF
 • Споразум о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Народне и Универзитетске библиотеке из Љубљане (септембар, 2016) PDF
 • Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Националне библиотеке Алжира (јун, 2016) PDF
 • Протокол о сарадњи Народне библиотеке Србије и Српске Научне Телевизије у Београду (јануар, 2016) PDF

2014/2015 ~ Уговори

 • Споразум о научноистраживачкој сарадњи НБС и Центра за словенско-византијске студије „Проф. Иван Дујчев“ из Софије, Република Бугарска (октобар, 2015) PDF
 • Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Андрићевог института (децембар, 2014) PDF
 • Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије и Апостолске библиотеке у Ватикану, Света Столица (септембар, 2014) PDF
 • Меморандум о разумевању између Делегације Европске уније у Републици Србији и Министарства културе и информисања Републике Србије и Народне библиотеке Србије у Београду (јул, 2014) PDF
  – Анекс Меморандуму о разумевању између Делегације Европске уније у Републици Србији и Министарства културе и информисања Републике Србије и Народне библиотеке Србије у Београду Меморандум о разумевању

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content