Тин Ујевић, Лелек себра и Колајна

Жива прошлост

Тин Ујевић
Народна библиотека Србије 1997.

COBISS.SR-ID: 56917004

«Ујевићеви стваралачки почеци органски су повезани са социјалним и културним комешањем словенског југа почетком XX столећа, а Ујевићева духовна биографија, ма колико на први поглед чудна, необична и непредвидљива (нагло и противречно формирање политичког мишљења и књижевне поетике, париска епизода, боемство, мистицизам, католичанство, богумилство и будизам, индиферентност, нихилизам и апатија), у много чуму је карактеристична за простор на којем се појавила и за време у којем је трајала: велика, окрвављена крхотина са разбијеног огледала Историје.»

Михајло Пантић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content