Тихомир Р. Ђорђевић, Вештица и вила у нашем народном веровању и предању

Жива прошлост

Тихомир Р. Ђорђевић

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1989.

COBISS.SR-ID: 105228

«Белешке о различитим бићима која живе у машти нашег народа, које је објединио у две поменуте књиге: Вештица и вила у нашем народном веровању и предању и Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању, Тихомир Ђорђевић је сакупљао више од 50 година. Резултате својих истраживања систематизовао је у десет поглавља: свако од поглавља разматра неко својство или одлику битну за стварање слике ових имагинарних бића.»

Нада Поповић-Перишић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content