Текст у говор. Принципи алтернативних метода читања код особа са инвалидитетом

Теза

teks_govor

Драгана Милуновић

Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255194636

Књига говори о улози библиотеке у процесу повећања доступности информација и развијању читања код особа са инвалидитетом у контексту њихове улоге у друштву знања. Описују се и анализирају: историјски почеци библиотечких услуга у овој области код нас; социјални контекст, као и најзначајније институције и организације које се баве развојем у овој области или га подстичу; алтернативни формати публикација који омогућавају читање текстова особама којима је из било ког разлога неприступачан стандардни штампани формат; улога и значај дигиталних база података и могућности њиховог унапређивања у контексту односа развијања технологије и области заштите ауторских права; показатељи који илуструју заступљеност и развијеност библиотечких услуга за особе са инвалидитетом са становишта приближавања читања овим корисницима.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content