Техника старог писма и минијатуре

Остала издања

др Вера Радосављевић

Народна библиотека Србије, 2007.

COBISS.SR-ID: 143719180

Техника старог писма и минијатуре обухвата све оне текстове о материјалима, прибору и техникама минијатуре и писања, који могу бити од значаја за наше културно наслеђе. Скупљена грађа је разноврсна и обимна што, с обзиром на различите и старе језике на којима су текстови сачувани, представља особену вредност ове студије. То је битан предуслов да сви они који се баве или ће се бавити проучавањем старих књига и њихових украса, или њиховим чувањем и конзервацијом, прихвате сву сложеност и озбиљност приступа заштити старих рукописа, који је др Вера Радосављевић демонстрирала у својој књизи.

О ауторки

Др Вера Радосављевић је једна од наших најистакнутијих технолога конзерватора, специјалиста за заштиту старих рукописних књига. Дипломирала је на Технолошком факултету у Београду, специјализовала је конзервацију штафелајног сликарства и папира у Лондону, а докторирала у Загребу. Радила је као конзерватор и научни истраживач у Републичком заводу за заштиту споменика културе и Народној библиотеци Србије. Учествовала је у радовима на заштити фресака и организовала конзервацију средњовековних повеља, рукописних књига и друге архивске и библиотечке грађе. Бавила се конзервацијом текстилних предмета који се налазе у збиркама Српске православне цркве и музејима у Србији, Црној Гори и Војводини. Тежиште њеног истраживачког рада било је на проучавању метода и поступака при чишћењу фресака, а посебно на испитивању мастила и боја којима су писани и илуминирани наши средњовековни рукописи. Као експерт, била је ангажована у међународним организацијама за заштиту културног наслеђа.

Резултате свог научноистарживачког рада, др Вера Радосављевић је објавила у више домаћих и страних стручних и научних публикација. Ауторка је следећих књига: Конзервација књишко-архивских материјала (1966), Конзервација и рестаурација архивске грађе (1980), Мирослављево јеванђеље: студије у вези са технологијом израде, стањем и заштитом (1994).

Прво издање књиге Техника старог писма и минијатуре објављено је 1984. године.

За изузетне резултате у заштити културног наслеђа, др Вера Радосављевић је добила више значајних признања.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content