НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Стручна звања

Бојана Вукотић
bojana.vukotic@nb.rs
011/245.29.45
011/245.12.45 лок. 24

Стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, као својеврстан облик напредовања у струци, представља право сваког запосленог на библиотечко-информационим пословима које се остварује у складу са законом и подзаконским актима.

Правилником о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 22/13) ближе су одређени услови за стицање виших стручних звања. PDF 

На основу члана 48. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 52/11), Министар културе и информисања донео је Решење о именовању Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности PDF

  • Пословник о раду Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  PDF

Матична комисија Народне библиотеке Србије

  • Пословник о раду Матичне комисије НБС за доделу виших стручних звања PDF
  • Чланови комисије Народне библиотеке Србије PDF

Документи за преузимање

  • Захтев за стицање вишег стручног звања у библиотечко-информационој делатности и потребна документација PDF 
  • Шта треба да садржи CV PDF
  • Бодовна листа (разврстана библиографија радова) PDF 
  • Подаци за уплату PDF 
Анализе

Мр Драгана Милуновић: 

Стручна звања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији у периоду 2000 – 2006. године PDF

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content