Стара српска фотографија

Остала издања

Бранибор Дебељковић 

Народна библиотека Србије, 2005. 

COBISS.SR-ID – 124809996

Због значаја за српску културу, а посебно фотографију, професор Дебељковић је континуирано вршио даља истраживања и припремао ново издање које је требало да садржи допунске материјале. Нажалост није стигао да заврши посао. Народна библиотека је зато одлучила да у сарадњи са сином Душаном Дебељковићем штампа ново издање „Старе српске фотографије”, користећи постојећи негативски материјал. Нажалост један део материјала није могао бити пронађен, па су стога фотографије чији су негативи изгубљени скениране и обрађене и тако унесене у књигу. Незнатни део новог материјала, као што су полеђине са ознакама фотографских атељеа, унет је у ново издање.

Надам се да ће ова књига освежити интерес за историју наше фотографије и остати основна литература за сваког који жели да се њоме бави.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content