Србија ратификовала Споразум из Маракеша

10.03.2020. у 10:00 h

Препознајући значај међународног система заштите ауторских права и желећи да хармонизујe ограничења и изузетке од закона у погледу олакшавања приступа делу и коришћења дела особама са оштећењем вида или другим потешкоћама у читању, Србија је 65 земља која се придружила ратификацији Споразума из Маракеша о слободној међународној размени публикација у форматима прилагођеним особама са потешкоћама у читању. Ову иницијативу већ низ година активно подстиче EIFL чији је национални координатор за Србију у области ауторског и сродних права Драгана Милуновић, заменик управника Народне библиотеке Србије за библиотечко-информациону делатност. Следећи кораци везани су за имплементацију Споразума у национално законодавство, у чему ће библиотечка заједница, по угледу на остале земље потписнице, имати подршку EIFL-а.

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_67.html

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content