НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Скраћени AACR2

превела Ана Савић

Народна библиотека Србије, Београд, 2006.

COBISS.SR-ID: 134915340

Замисао о скраћеном издању Англо-америчких каталошких правила реализовао је Мајкл Горман (Michael Gorman), истакнути теоретичар каталогизације и један од дугогодишњих уредника и приређивача Правила. Комплексну, динамичну и разгранату структуру AACR2, блиску уском кругу професионалаца каталогизатора, Горман је успешно синтетизовао у прегледан, теоријски утемељен, сажет и примерима протумачен и илустрован скуп правила, широке рецепције, са свим релевантним елементима методолошки доследно организованог приручника, већ познатог и прихваћеног у међународним библиотечким круговима као Скраћени AACR2 или, можда, боље као Скраћени Горман. Структура Скраћеног AACR-a заснована је на два тематска круга карактеристична за концепт каталошких правила у начелу. Прва целина полази од представљачког аспекта који се односи на библиографски опис различитих носилаца информација у складу са релевантним ISBD-има, док је други део заснован на синтаксичком аспекту каталога.

Светлана Јанчић

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content