Скраћени AACR2

Савремена библиотека

Превела Ана Савић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 134915340

Замисао о скраћеном издању Англо-америчких каталошких правила реализовао је Мајкл Горман (Michael Gorman), истакнути теоретичар каталогизације и један од дугогодишњих уредника и приређивача Правила. Комплексну, динамичну и разгранату структуру AACR2, блиску уском кругу професионалаца каталогизатора, Горман је успешно синтетизовао у прегледан, теоријски утемељен, сажет и примерима протумачен и илустрован скуп правила, широке рецепције, са свим релевантним елементима методолошки доследно организованог приручника, већ познатог и прихваћеног у међународним библиотечким круговима као Скраћени AACR2 или, можда, боље као Скраћени Горман. Структура Скраћеног AACR-a заснована је на два тематска круга карактеристична за концепт каталошких правила у начелу. Прва целина полази од представљачког аспекта који се односи на библиографски опис различитих носилаца информација у складу са релевантним ISBD-има, док је други део заснован на синтаксичком аспекту каталога.

Светлана Јанчић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content