Скандинавска књига у преводу на српскохрватски језик: грађа за библиографију. 1, Монографије и брошуре

Специјалне библиографије

Љубиша Рајић

Народна библиотека Србије и Службени гласник, 2008.

COBISS.SR-ID: 154416396

Ова библиографија обухвата књиге и брошуре скандинавских аутора без обзира на то с ког су језика преведене на српскохрватски језик. Једини услов је био да су та дела издата као самостална издања у облику књиге или брошуре. Изузетака је свега неколико књига које су објављене у часописима или умножене за потребе наставе на факултету или извођење у позоришту. Запис почиње са прва два дела објављена у преводу још 1876. године, што чини терминус пост qуем, а завршава се књигама објављеним до краја августа 2008. године, што чини терминус анте qуем ове библиографије.

Љубиша Рајић


Библиографија Скандинавска књига у преводу на српскохрватски језик поседује регистре имена, језика, наслова оригинала као и хронолошки регистар

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content