Селективна социолингвистичка библиографија: СФРЈ, СРЈ-СЦГ, Србија: 1967–2007.

Специјалне библиографије

Ранко Бугарски

Народна библиотека Србије, 2009.

COBISS.SR-ID: 155655180

Ова селективна библиографија обухвата подручје Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1967–1991), потом Савезне Републике Југославије, односно Србије и Црне Горе (1992–2006) те на самом крају Србије (2007), у укупном распону од добре четири деценије. Њени делови периодично су објављивани – први и највећи најпре у Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику XLI/2 (1998), а са допунама прештампан у ауторовој књизи Лица језика, Библиотека XX век, Београд (2001). После тога су додаци унети у пишчеве следеће књиге у истој едицији, Нова лица језика (2002) и Језик и култура (2005). Овом приликом библиографија се први пут обједињује и штампа интегрално, са у међувремену унетим додатним јединицама, ажурирана до краја 2007. године и снабдевена комплетним регистром имена и предметним регистром.

Ранко Бугарски

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content