Састанак библиотекара матичних служби одржан у Народнoј библиотеци Србије

28/11/2022.

Састанак библиотекара матичних служби одржан је 28. новембра 2022. у Амфитеатру Народне библиотеке Србије. Тема састанка била је остваривање матичних функција у протеклом четворогодишњем периоду.
Бојана Вукотић из Матичног одељења Народне библиотеке Србије представила је своју анализу вршења матичних функција у јавним библиотекама централне Србије у периоду од 2018. до 2021. године Новка Шокица Шуваковић и Марина Ђачић из Библиотеке Матице српске представиле су остваривање матичних функција у јавним и високошколским библиотекама у Војводини од 2019 до 2021.
Састанку је присуствовало 33 библиотекара из матичних библиотека. Након наведених излагања уследила је динамична дискусија и размена искустава о начину извештавања и изради анализа у оквиру рада матичних служби, посебно у светлу усклађивања рада са захтевима служби Министарства културе Републике Србије.
Матичне функције прописане су Законом о библиотечко-информационој делатности, остварују их матичне библиотеке и обухватају надзор над стручним радом библиотека, праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама, вођење регистра библиотека, старање о сталном стручном усавршавању запослених и друго. За ширу јавност нису видљиви део рада библиотека, али су веома важне за функционисање и развој целог библиотечког система.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content