Сарадња Народне библиотеке Србије са библиотекама у свету у пласману и размени публикација – 2021. година

Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке, као и у попуни својих фондова иностраним публикацијама.

Током 2021. године иностраним и домаћим библиотекама у размену, као и славистичким центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, послато је укупно 33.440 јединица библиотечко-информационе грађе – 24.587 књига, 160 CD/DVD издања и 8.693 бројева периодике.

Фонд НБС је у 2021. години обогаћен са 6.746  јединица библиотечко-информационе грађе добијених разменом од  иностраних библиотека. Међу њима су сербика, референтна литература, стручна библиотекарска литература, као и капитална инострана издања из области хуманиоре.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content