Сарадња Народне библиотеке Србије са библиотекама у свету, у пласману и размени публикација – 2019. година

13.02.2020. у 10:00 h

Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке, као и у попуни својих фондова иностраним публикацијама. Одржан је континуитет и унапређена сарадња са постојећим сарадницима у иностранству (oкo 250 библиотека у размени, 80 славистичких центара, 33 библиотеке Срба у дијаспори и три културно-информативна центра Србије. Успостављена је сарадња и са новим библиотекама: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) у Тибингену, Faculté des Langues – Département d’études slaves у Стразбуру, Удружење Срба у Виченци (Италија), Основна школа у Негославцима, Хрватска (настава на српском језику)…


Ради систематског и континуираног представљања најзначајнијих публикација из текуће издавачке продукције Србије, иностраним библиотекама и славистичким центрима послата су три електронска каталога са 2.200 монографских издања из области српске историје, политике, књижевности, филологије, лингвистике, социологије, етнологије, уметности, стваралаштва… Према начелима набавне политике и профилу фондова иностраних и домаћих библиотека, урађено је још 60 тематских каталога за сваку библиотеку појединачно, на којима је у размену понуђено 7.019 монографских публикација.


Иностраним и домаћим библиотекама у размену, као и славистичким центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, послато је 39.099 јединица библиотечко-информационе грађе – 25.428 монографских публикација (25.208 књига и 220 ЦД/ДВД) и 321 наслов периодике у 13.614 бројева.


Фонд НБС је обогаћен са 6.018 јединица библиотечко-информационе грађе добијених разменом са иностраним библиотекама.


Кроз ову сарадњу Народна библиотека Србије обавља два, за нашу националну културу, веома важна задатка – континуирано и систематски пласира у свет књиге, периодику и стручне часописе из издавачке продукције Србије и на тај начин презентира историју, науку, културу, уметност и стваралаштво нашега народа, и истовремено попуњава своје фондове сербиком, значајним и стручним публикацијама објављеним у иностранству. Слањем домаћих и пријемом иностраних публикација Библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content