Милош Н. Ђорић, Реквирирани мотиви

Жива прошлост

Милош Н. Ђорић

Народна библиотека Србије, 2019.

COBISS.SR-ID: 281345036

Рукописна оставштина Милоша Н. Ђорића, поклоњена Народној библиотеци Србије 2016. године, чува се у Фонду млађих књижевних рукописа и архивалија у Одељењу посебних фондова Народне библиотеке Србије. Oна обухвата рукописе пишчевих дела, прозних и поетских, дневничке белешке, преписку са разним личностима и лична документа и фотографије, али и штампана издања и прилоге који садрже ауторове накнадне, руком унесене коректорске интервенције. Током рада на стручној обради, јавила се идеја о приређивању изабраних пишчевих дела, која се чинила оправданом и потребном. Значај овог издања наглашен је чињеницом да целокупна оставштина представља важан извор како за историју српске књижевности 20. века, тако и за историју Србије, будући да је Ђорић оставио сведочанства о свом искуству у време Првог светског рата из перспективе очевица, али и медицинара. Прва књига Изабраних дела, Реквирирани мотиви, садржи засебно публикована дела: збирку песама, комад, избор и препев поезије с француског, збирку приповедака и појединачне поетске и прозне прилоге штампане у периодици, који такође чине важан сегмент Ђорићевог књижевног опуса. Засебна издања донета су у целини и хронолошки, а поетски – објављивани непосредно пре и за време Првог светског рата и прозни прилози – објављивани после рата, сабрани су на крају, у два одвојена поглавља, такође уз поштовање хронолошког принципа.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content