Речник библиотекарства и информационих наука (немачко-српски/српско немачки)

Речници

Љиљана Ковачевић, Добрила Бегенишић
Народна библиотека Србије, 2015.

COBISS.SR-ID: 220141324

Речник је састављен и приређен са циљем да прикупи и стручној јавности да на коришћење обимну и репрезентативну терминологију која покрива широко постављену област библиотекарства и информационих наука. Садржи укупно 28.013 одредница, и то 13.975 у немачко-српском и 14.038 у српско-немачком делу.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content