Речник библиотекарства и информационих наука (енглеско-српски/српско-енглески)

Речници

Љиљана Ковачевић, Весна Ињац-Малбаша, Добрила Бегенишић
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 231283980

Речник садржи терминологију која се користи у теорији и пракси библиотекарства и информационих наука, сродних и додирних области, на енглеском и српском језику. Чини га 26.400 одредница, и то 12.400 на енглеском и 14.000 на српском језику.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content