31/08/2023.

Народна библиотека Србије расписала је пријавни рок за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности у новембарском року 2023. године.

Пријавни рок траје од 1. до 30. септембра 2023. године.

Инструктивни семинар биће одржан од 24. до 27. октобра 2023. године.

Консултативни семинар биће одржан од 14. до 17. новембра 2023. године.