Рад Народне библиотеке Србије представљен је у најновијем билтену IFLA (IFLA Newsletter)

Народна библиотека Србије у оквиру изложбе „Нови град! Ко ће још да живи на овом песку?“ (2023.) дигитализовала је свих 36 бројева часописа „Нови Београд, лист омладинских радних бригада на градњи Новог Београда“. Сви бројеви из 1948. године су у фонду Народне библиотеке Србије. Овим сегментом у оквиру изложбе која је имала мултимедијални карактер постигнута је и сама мултимедијалност, потом савремени начин презентовања грађе из фонда, а испуњени су високи критеријуми које IFLA (ИФЛА) очекује од библиотека широм света.

Читајте часопис онлајн

На иницијативу секретаријата IFLA свим секцијама упућен је предлог за тематске чланке у Билтену ИФЛА на тему „Интернет какав желимо“ (Internet We Want). Колега Драган Милошевић из Одељења монографских публикација, као члан међународне IFLA секције за Генеалогију и историју (Section for Genealogy & Local History), написао је текст за наведени темат који је објављен у најновијем броју IFLA билтена од 22. априла 2024. године.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content