Приручник за примену дигитализованих историјских извора у настави

Приручници

Oгњен Ковачевић, Наташа Михаиловић, Катарина Стаменић Станојевић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 225441292

Образовни системи широм света су у потрази за моделом који ће адекватно одговорити на потребе новог доба, на „еру дигитализације“. Савремени концепт образовања прилагођава се условима информационог друштва у којем је целоживотно образовање неопходно.

Приручник за примену дигирализованих извора у настави представља иновацију и искорак који би наставницима требало да олакша сусрет са новим информационо-комуникационим технологијама и медијима у наставном процесу.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content