Прилози за израду кинеске библиографије

Специјалне библиографије

Приређивачи: мр Здравка Радуловић, Небојша Ковачевић и Бранислав Ристић

Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 210878220

Читајте онлајн

Корпус библиографске грађе, која чини „Прилоге за израду кинеске библиографије“, урађен је у локалној бази Народне библиотеке Србије, по територијалном принципу, што подразумева библиографско-каталошки попис наслова публикација, који су објављени на територији Републике Србије.

Библиографију чине две самосталне целине са по 6 регистара:
ПРЕВОДИ – монографске публикације (286 записа)
ЛИТЕРАТУРА – књиге и прилози објављени у серијским публикацијама (995 записа)

Библиографија је настала са циљем да послужи као солидна основа и поуздан инструмент за даља проучавања кинеске културе и српско-кинеских културних веза.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content