НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

ПРИХВАТАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗДАТАКА БЕЗ ПЕЧАТА БАНКЕ

19. 02. 2021. године

Као доказ извршеног плаћања финансијских издатака прихвата се извод пословног рачуна подносиоца из банке или потврда банке, без печата банке или платиоца, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године. Наиме, након реализације плаћања, платиоцу се доставља извод са пословног рачуна на дан преноса средстава или потврда банке о извршеном преносу средстава.

У складу са мишљењем Министарства финансија, прихвата се извод или потврда о извршеном преносу средстава, без печата банке, као валидан доказ о уплати финансијског издатка.

На изводу или потврди банке о извршеном плаћању, потребно је да се налазе подаци о налогу којим је плаћен финансијски издатак, број рачуна, позив на број, износ средстава који је уплаћен, сврха уплате и назив примаоца уплате.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content