ПРИХВАТАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗДАТАКА БЕЗ ПЕЧАТА БАНКЕ

Прихватање доказа о уплати финансијских издатака без печата банке

19. 02. 2021. године

Као доказ извршеног плаћања финансијских издатака прихвата се извод пословног рачуна подносиоца из банке или потврда банке, без печата банке или платиоца, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године. Наиме, након реализације плаћања, платиоцу се доставља извод са пословног рачуна на дан преноса средстава или потврда банке о извршеном преносу средстава.

У складу са мишљењем Министарства финансија, прихвата се извод или потврда о извршеном преносу средстава, без печата банке, као валидан доказ о уплати финансијског издатка.

На изводу или потврди банке о извршеном плаћању, потребно је да се налазе подаци о налогу којим је плаћен финансијски издатак, број рачуна, позив на број, износ средстава који је уплаћен, сврха уплате и назив примаоца уплате.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content