Представница Народне библиотеке Србије на Форуму агрегатора за Европеану

27/04/2022.

Форум агрегатора за Европену по први пут је одржан у хибридном формату, 4. и 5. априла 2022. године.
Око 30 учесника присуствовало је догађају на холандском Институту зa звук и слику у Хилверсуму, док су га остали учесници пратили преко платформе Зум.
Агрегатор за Европеану, смештен у Народној библиотеци Србије, уживо је представљала Татјана Домазет, дипломирана библиотекарка из Одељења за развој дигиталне библиотеке и микрофилмовање.
Представљен је план за проширење и јачање Форума, пружање подршке новим агрегаторима и њиховој интеграцији у мрежу агрегатора за Европеану, као и подстицање постојећих агрегатора на континуирано унапређење поступка агрегације метаподатака, квалитета метаподатака и инфраструктуре која се користи у ове сврхе. Стављен је акценат на дефинисање и јачање улоге агрегатора у изградњи заједничког простора за податке из сектора културе (Common Data Space for Cultural Heritage). Формиране су радне групе које ће радити на унапређењу одређених сегмената агрегаторске инфраструктуре: Радна група за кориснике агрегатора, Радна група за IIIF, Радна група за библиотеке и Радна група за различитост и инклузивност. Један од значајнијих подухвата у предстојећем периоду биће формирање заједничког простора за податке европских инситуција културе. Заједнички европски простор за податке који се односе на културно наслеђе представља нову иницијативу за подршку дигиталној трансформацији европске културе и подстицање креирања и размене садржаја. Заснива се на коришћењу напредне технологије за дигиталну трансформацију сектора културног наслеђа (попут 3D технологије, вештачке интелигенције и машинског учења за унапређење квалитета, одрживости и размене података), као и сарадњи са постојећим европским, регионалним и националним институцијама, иницијативама и платформама.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content