09/01/2023.

Редакција Гласника Народне библиотеке Србије позива сараднике да пошаљу радове за нови број часописа.
 
Радове треба доставити до 30. маја 2023. године на адресу dragana.milunovic@nb.rs
 
Упутства за ауторе могу се преузети на адреси https://nb.rs/glasnik-nbs/