Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја

Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја

Уредници Маша Милорадовић, Дејан Вукићевић

Народна библиотека Србије, 2019.

COBISS.SR-ID: 278915084

Страница Конференције ˃˃  

После веома успешне тродневне конференције у организацији Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије (2–4. октобар 2017) Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја, поводом 70 година од оснивања одељења, са 190 учесника и 111 излагања библиотечких, музејских и архивских стручњака из Европе и САД, конференције за коју влада неподељено мишљење да је један од најважнијих библиотекарских догађаја последњих деценија у Србији, изашао је зборник са 56 чланака на близу 800 страна с текстовима на српском и енглеском језику.

Радове можете преузети овде:

 1. Маша Милорадовић, Јелена Глишовић: Посебне збирке НБС PDF
 2. Andrew J.M. Smith: Outside Looking In PDF
 3. Vlatka Lemić: Archives and Cooperation in the Digital Age: Creating a Common Cultural Landscape PDF
 4. Bernhard Fetz: The Multiple Lives of Library Objects PDF
 5. David Howell: Recent Advances in the Scientific Investigation of Special Collection Materials in Libraries PDF
 6. Vesna AleksandrovićSing it Back PDF
 7. Eleni Novakovska: The Music Collection as a Centre for Protection of Macedonian Music Heritage PDF
 8. Никола Петаковић: Седам ствари које сте одувек желели да знате о звучним часописима, а нисте смели да питате PDF
 9. Ивана Јаношевић: Завичајна збирка аудио-визуелне грађе библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац PDF
 10. Tamara Ilić Olujić: Artistic Heritage on Paper – The Print Collection of the National and University Library in Zagreb PDF
 11. Оливера Недељковић, Тијана Бежанић, Богдан Трифуновић: Разгледнице у библиотеци целини Јована Давидовића PDF
 12. Зорица Нетај: Збирка фотографија као део културне баштине PDF
 13. Александар Радовић: Формирање, презентација и културно-историјски значај ликовно-графичке збирке Библиотеке Матице српске PDF
 14. Valeriya Salynskaya: The Unique Graphics Collection in the Russian State Art Library PDF
 15. Veronika Potočnik, Špela Velikonja: Ephemera at the National and University Library of Slovenia PDF
 16. Graeme Scott Forbes: Collecting Common Culture PDF
 17. Јасмина Трифунац: Тродимензионaлни предмети као библиотечка грађа PDF
 18. Ivka Kljajić, Sonja Lihter: Maximilian de Traux’s Atlas with Plans of Croatian Towns PDF
 19. Antje Theise: The Special Collections at the Hamburg State and University Library PDF
 20. Viktorija Vaitkevičiūtė: Working on Special Collections at Lithuanian Libraries PDF
 21. Миљана Мацан: Посебне збирке Матичне библиотеке Источно Сарајево PDF
 22. Олга Јечменица: Изазови рада на посебним збиркама у Библиотеци „Милутин Бојић” PDF
 23. Andris Vilks: Special Collections of the National Library of Latvia and Cultural Heritage PDF
 24. Fryderyk Rozen: Cataloguing the 17th-Century Early Printed Protestant Books Published in the Grand Duchy of Lithuania PDF
 25. Дејан Вукићевић: Варијанте с аспекта старих књига PDF
 26. Rosalia Ferrara, Maria Alessandra Falcone, Ornella Ferrari, Paola Ferrari, Donatella Gentili, Maria Salvatorina Graziani, Maria Letizia Putti: Sharing Ancient Cultural Heritage in the Digital Era PDF
 27. Mary Allen Johnson: The Hilandar Research Library PDF
 28. Љиљана Пузовић: Збирка микрофилмова Одељења за археографију Народне библиотеке Србије као чувар словенског и српског културног наслеђа PDF
 29. Mирјана Обрадовић: Водич кроз легате, личне и породичне фондове Историјског архива Београда PDF
 30. Братислав Н. Стојиљковић, Зора Б. Атанацковић: Аналитичка вага у Теслиној заоставштини PDF
 31. Јелена Васић Деримановић, Светлана Перовић Ивовић: Изазови заштите и презентације новчаница из легата Ђорђа Новаковића PDF
 32. Биљана Андоновска, Данка Кужељ: Легат Марка Ристића у Српској академији наука и уметности PDF
 33. Љиљана Башић, Маја Аћимовић: Легати и библиотеке целине у библиотеци Православног богословског факултета Универзитета у Београду PDF
 34. Катарина Карамијалковић: Лична библиотека проф. др Светозара Стојановића PDF
 35. Романа Рибић: Библиотека целина композитора Петра Стојановића (1877–1957) PDF
 36. Велибор Прелић: Аспекти вредности легата са примерима из фонда легата Народне библиотеке Србије PDF
 37. Иван Обрадовић: Од каталошких листића до EAD-a PDF
 38. Душан Никодијевић: Набавка, сређивање и обрада рукописа – Архива Симе Ћирковића PDF
 39. Радован Пилиповић: Сређивање и заштита архивске грађе у Српској православној цркви PDF
 40. Lyubomir Klimentov Georgiev: Challenges and Opportunities in the Preservation of Manuscript and Documentary Heritage in the National Library in Sofia PDF
 41. Василије Милновић: Примена нових стандарда у дигитализацији вредне архивске грађе и њена савремена презентација PDF
 42. Мирјана Станишић, Биљана Калезић: Рукописна заоставштина Десанке Максимовић PDF
 43. Tatjana Mihalić: Cultural Heritage Resource Preservation and Accessibility PDF
 44. Вања Шмуља Специјалне колекције у библиотекама Српске као потенцијална културна добра PDF
 45. Стефана Манић: Дигиталне технологије у заштити непокретног културног наслеђа PDF
 46. Жељко Младићевић: Конзервација и рестаурација рукописног наслеђа у теренским условима на примеру рада у манастиру Хиландару PDF
 47. Mirko Duić: Protection and Long-Term Preservation of Library Film Collections PDF
 48. Indira Šamec Flaschar, Ivana Gržina: The Digitization of Photographic Negatives from Schneider’s Photo-Archive in the Strossmayer Gallery of Old Masters PDF
 49. Eva Novotna: Digitisation of the Map Collection of the Faculty of Science, Charles University, Prague PDF
 50. Нађа Стојковић Јовановић: Сувенири са мотивима из посебних збирки као вид промоције културне баштине PDF
 51. Оливера Ерић: Употреба уметничке збирке ФЛУ у настави на Факултету ликовних уметности у Београду PDF
 52. Patti Gibbons: Lending Significant Cultural Heritage Material PDF
 53. Dragana Kostica: Museum Marketing: Belgrade Museums on Facebook and Twitter PDF
 54. Natalia Erman, Vera Shirokova, Viacheslav Nizovtsev: Possibilities of Virtual Museum Preservation of Objects of Cultural Heritage of Russia (Based on the Example of Ancient Waterways) PDF
 55. Yulia Polubneva: Collection of Photos as a Source for Creation of Original Projects PDF
 56. Vlasta Stavbar, Sandra Grajfoner: Cultural Heritage of Maribor Just a Click Away PDF

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content